top of page

שגרה ללא שגרה

התמודדות עם פחדים וחרדות של ילדים בתקופת הקורונה

 

-הרצאה מצולמת להורים-

 

תקופת הקורונה, חוסר הוודאות, המחלות, הסגרים והשגרה החדשה מעוררים בקרב כולנו חששות ופחדים שונים, עימם ילדנו ואנחנו מתמודדים / אביטל קלר ורונית פרידמן

Holding Hands

מעבר רך לגיל הרך - התפתחות רגשית בגיל הרך

-הרצאה מצולמת להורים-

 

מפגש בנושא התפתחות רגשית בגיל הרך, בהנחיית ד״ר זהבה רוזנטל, כחלק מסדרת מפגשי זום וסרטוני הדרכה שמטרתם ללוות ולהכין את ההורים הירושלמים במעבר של בנם / בתם לגן עירייה

Mother and Son

מה יוצא לי מזה? משפחה וקשר בקורונה ובשגרה

 

- הרצאה מצולמת להורים-

 משפחה וקשר בקורונה ובשגרה / חברי הצוות לטיפול משפחתי

Windsurfer

לרכב על הגל - התמודדות עם פחדים וחרדות של ילדים בתקופת הקורונה

 

- הרצאה מצולמת להורים-

 תקופת הקורונה, חוסר הוודאות, המחלות, הסגרים והשגרה החדשה מעוררים בקרב כולנו חששות ופחדים שונים, עימם ילדנו ואנחנו מתמודדים / אביטל קלר ורונית פרידמן

bottom of page