top of page

אז מה אנו מציעים? 

השירות הפסיכולוגי החינוכי מעסיק למעלה מ-240 פסיכולוגים אשר מחולקים ל-10 תחנות אזוריות שונות. כל תחנה אזורית אמונה על מוסדות החינוך שבשטחה, כאשר הפסיכולוג/ית פועל בתוך המסגרת החינוכית ומלווה את צוותי החינוך באופן רציף. מלבד העבודה בתוך מסגרות החינוך, שפ"ח ירושלים מפעיל שישה מרכזים טיפוליים המספקים מענים טיפוליים לאוכלוסיות שונות וע"פי גישות טיפוליות שונות. בנוסף, שפ"ח ירושלים מפעיל יחידה התפתחותית אשר נותנת מענה לאוכלוסיית הגיל הרך בין הגילאים 0-6

עבודה אבחונית

אבחון והערכה פסיכולוגית כוללים הערכת צרכיו ההתפתחותיים והיבטים תפקודיים של הילד בתחום הרגשי, החברתי והקוגניטיבי, כמו גם הערכת תחומי חוזק וחולשה באמצעות כלים פסיכודיאגנוסטים מהימנים ותקפים.  מטרת האבחון הינה בניית תכנית התערבות מדויקת לצרכיו של הילד ליישום במסגרות החינוכית ובבית. חשוב לציין שתהליך דיאגנוסטי כשמו כן הוא. זהו תהליך שמטרתו מתן מענה לשאלות דיאדנוסטיקות שונות והוא לוקח בחשבון בין היתר את יכולותיו של הילד להענות להתערבויות השונות. הגורם המפנה להערכה ואבחון הינו המסגרת החינוכית וההפניה מתבצעת לאחר חשיבה משותפת ומעמיקה של הצוות הבינמקצועי יחד עם פסיכולוג/ית המסגרת. 

עבודה טיפולית

העבודה הטיפולית הינה לב ליבה של עשייתנו והיא כוללת טיפול, ייעוץ והדרכה לילדים, להורים ולמשפחות העיר. אנו מעניקים מגוון רחב של טיפולים פסיכולוגיים בתוך המסגרת החינוכית ומחוצה לה, בחדרי הטיפול הנמצאים בתחנות השירות הפסיכולוגי ובמרכזי הטיפול שלנו. אתם מוזמנים לקרוא על מרכזי הטיפול השונים אשר קיימים בשפ"ח ירושלים ונותנים מענה לשלל קשיים, אתגרים ובעיות איתם מתמודדים ילדי העיר ובני משפחותיהם. המענה ניתן לכלל המגזרים ובשפות שונות לפי הצורך.

עבודה מערכתית

העבודה המערכתית במסגרות החינוך בעיר כוללת הערכה והתערבות במערך החינוכי שבירושלים ובמסגרות החינוך הקיימות במטרה לקדם רווחתם הנפשית וחוסן. העבודה המערכתית כוללת ליווי והדרכה צמודים לאנשי ונשות החינוך ברמה המערכתית וברמה הפרטנית; לבחון כיצד מתפקדת המערכת החינוכית, מהו אקלים המסגרת החינוכית, ההתנהגויות השונות, מערכות היחסים בין אנשי הצוות ובין הצוות לתלמידים השונים ועוד. העבודה המערכתית כוללת בנוסף התערבויות מערכתיות באמצעות הדרכה וליווי פרטני של צוותי חינוך (קונסולטציה), סדנאות והרצאות שונות לצוותי חינוך או לילדי מערכת החינוך וכן עבודה משותפת עם צוותי חינוך וצוותים רב-מקצועיים (קולבורציה).

תחנות השירות

לשירות הפסיכולוגי החינוכי בירושלים 10 תחנות אזוריות שונות, אשר נותנות מענה ופריסה אזורית ברחבי ירושלים.

עבודה מערכתית

העבודה המערכתית במסגרות החינוך בעיר כוללת הערכה והתערבות במערך החינוכי שבירושלים ובמסגרות החינוך הקיימות במטרה לקדם רווחתם הנפשית וחוסן. העבודה המערכתית כוללת ליווי והדרכה צמודים לאנשי ונשות החינוך ברמה המערכתית וברמה הפרטנית באמצעות הדרכה וליווי פרטני של צוותי חינוך (קונסולטציה), סדנאות והרצאות שונות לצוותי חינוך או לילדי מערכת החינוך וכן עבודה משותפת עם צוותי חינוך וצוותים רב-מקצועיים (קולבורציה).

מרכזים טיפוליים

לשפ"ח ירושלים 6 מרכזים טיפוליים אשר נותנים מענה טיפולי למענים שונים, מרכז לעבודה מערכתית ומרכז לפיתוח דיאגנוסטיקה.

יחידה התפתחותית

היחידה ההתפתחותית חורטת על דגלה, התערבות מוקדמת, עבודה עם צוותים חינוכיים ורב-מקצועיים בהקשר ההתפתחותי. הפסיכולוגים ביחידה עובדים במערכות חינוך מיוחד ובהתערבות סביב פסיכופתולוגיות התפתחותיות, וקשיים הנובעים מהפרעות בויסות חושי ורגשי.

bottom of page