top of page

הגיל הרך

הגיל הרך הינו גיל הרוך, הטוהר והתמימות. לגיל הרך השפעה מכרעת על התפתחותו הכללית של הילד, על מערכות היחסים עם קבוצת השווים, דמויות סמכות, בני מפחה ואנשים משמעותיים נוספים. זהו השלב בו נבנות, מתפתחות ומתעצבות יכוליו הרגשיות, החברתיות והקוגניטיביות של הילד, אשר ישפיעו בהמשך על כישורי הלמידה והישגיו של הילד, כמו גם התפתחות רגשית-חברתית מיטיבה

התפתחות רגשית כאתגר משותף לתינוק ולסביבה

ההתפתחות הרגשית של הילד תלויה יותר מכל תחום אחר, בסביבה המטפלת שלו. הסביבה כוללת את המשפחה, החברה והתרבות.

חינוך לניקיון- גמילה מחיתולים

מרבית הילדים מסוגלים להיגמל מחיתולים סביב גיל שנתיים. זהו גיל שלמרבית הילדים יש סדר יום וקביעות בשעות בהן הם צריכים להתפנות. זמינותו של המבוגר נותנת מענה הן לצרכים פיזיים, הן לקשיים רגשיים העלולים לצוף בתהליך החינוך לניקיון

חשיבות המשחק בגיל הרך

המשחק הוא צורך אוניברסלי פנימי של כל תינוק וכל ילד בעולם. אפיוני המשחק ירכשו בכל תרבות על פי סגנון החיים הייחודי של אותה קהילה. ככל שהתינוקות קטנים יותר נראה מרכיבי משחק דומים יותר ומשותפים

בשלות לכיתה א'

הורים רבים מתלבטים וחוששים בנוגע למעבר הכה דרמטי. מהם הסימנים המעידים כי הילד/ה מוכנים לכיתה א'. מוזמנים לקרוא את הטור בעיתון שכתבה ד"ר זהבה רוזנטל, מנהלת שפ"ח ירושלים.

התמודדות עם ילדים בגיל הרך

איך להעביר מידע לילדים בגיל הרך.

Happy Family

מעבר רך לגיל הרך

במעבר לגן עירייה, גם אנחנו כהורים מתחילים מסע מרגש. סדרת הרצאות ומפגשים לרגל המעבר לגן עירייה על התפתחות רגשית ושכלית, התארגנות, גבולות, ביסוס קשר עם הגן ועוד

Toddler Playing Drums
bottom of page