top of page

הורות ברשת

המהפכה הדיגיטלית משפיעה על חיי היומיום של כולנו ולרוב איננו עוצרים בכדי לתת את הדעת לחשיבות השינוי שעובר על כולנו ולהשלכות שיש לשינוי זה על חיינו.

 

דרכי התקשורת האישיים והקבוצתיים של ילדים ובני נוער השתנו. כמו גם המיומנויות החברתיות שלהם. ההשפעה על חיי הנפש וחיי החברה של צעירים בעקבות השינויים הדיגיטליים עצומה: עוד בטרם נרכשו המיומנויות החברתיות הבסיסיות כדי לתפקד באופן עצמאי בחברה, ילדים נדרשים לתפקד בקבוצות חברתיות שונות ללא רכישת מיומנויות תקשורתיות ורגשיות מותאמות, לרוב ללא פיקוח ובקרה וברוב המקרים ללא אף אדם מבוגר שמלווה ושומר עליהם. ככל שעובר הזמן ברור לחלוטין כי דרכי התקשורת האישיים והקבוצתיים ברשת הן כאן כדי להישאר, ואנחנו כמי שאמונים על שלומם של חניכי הפנימיות חייבים להתעורר, להוריד את העיניים למסך ולהנכיח את עצמנו גם בזירה הווירטואלית כמבוגרים אחראים המלווים אותם לתפקוד אישי וחברתי בריא ובטוח.                          מרכז הורשת ©

מודל מוג"ן ברשת

מודל המתבסס על ארבעה עקרונות יסוד הלקוחים מעולם הפסיכולוגיה החינוכית: מודעות, ויסות רגשי, גבולות, נוכחות.

מידע בעמוד זה באדיבות מרכז הורשת©

החיים שמתחת לפני הרשת: תהליכים קבוצתיים בעידן וירטואלי

מאמר החושף היבטים שונים של החיים הווירטואליים הקבוצתיים הנוגעים בחיינו כהורים, כאנשי חינוך וכמטפלים

פגיעות נפשיות בילדים ובבני נוער ברשת

מאמר של שרון קייזר-הלר על פגיעות נפשיות ברשת

פגיעה ברשת

מאפייני הפגיעה ברשת

bottom of page