top of page

חירום

כולנו מתמודדים עם לחצים ומשברים במהלך חיינו. גם הילדים. איננו יכולים למנוע את הכאב והסבל, אך אנחנו יכולים להקל עליהם. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות, אך בכוחנו להשפיע על הפרשנות של האירוע, כמו גם על יכולתו של הילד להתמודד עם האירוע. מצבי חירום הם מצבים של יציאה מהשגרה. ילדים, כמו גם מבוגרים מגיבים באופנים שונים למצבי חירום ומשבר. תחושות של פחד, דאגה ותגובות הנן תגובות נורמליות למצבים אלו. חשוב לאפשר לילדים לחוות ולבטא בצורות שונות את רגשותיהם על-מנת שנוכל לסייע להם לחזור לתפקוד ושגרה.

התמודדות עם אובדן במשפחה בתקופת הקורונה

מאמר העוסק באבל ובאובדן ובקווים המנחים לתמיכה במשפחה ובילדים

Drive-through Coronavirus Testing

תהליכי אבל בגיל הרך

מידע אודות חווית האבל של ילדים בגיל הרך

Paramedics

חירום לאומי

.

התמודדות עם אירוע חירום

.

פיתוח חוסן

.

אובדנות ומצבי סיכון

התמודדות עם מצבי מצוקה וסיכון בגיל ההתבגרות; סימני מצוקה ויצירת שיח עם מתבגרים סביב אובדנות

A girl feeling sad
bottom of page