top of page

שאלות ותשובות 

לפני שתפנה לטופס פנייה, הכנו עבורך שאלות שאלות ותשובות שכיחות. אם לא מצאת תשובה לשאלתך, אנחנו מזמינים אותך ליצור עימנו קשר

בתי בגן חובה ואני מתלבטת האם כדאי שתישאר שנה נוספת בגן. עם מי ניתן להתייעץ ואיך מקבלים ההחלטה?

ההחלטה לגבי הישארות שנה נוספת בגן היא כבדת משקל לעתידו של ילדך ויש לשקול אותה בכובד ראש  ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים כדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר בשבילו או בשבילה. עבור ילדים צעירים שנולדו בסוף השנתון (חודשים אוקטובר- דצמבר) ההורים יחד עם הגננת יכולים לקבל את ההחלטה, כאשר ניתן לבקש את חוות דעתו של פסיכולוג/ית הגן. עבור ילדים שנולדו בחודשים יולי - ספטמבר וישנה התלבטות לגבי מידת בשלותם ומוכנותם לבית הספר, פסיכולוג המסגרת החינוכית יקיים הערכת בשלות וייתן את המלצתו. ככלל, ילידי תחילת השנתון (חודשים ינואר-יוני) אינם נשארים שנה נוספת בגן על רקע בשלותי. במקרה כזה יש לפנות לשירות הפסיכולוגי חינוכי להערכה פסיכולוגית ומתן חוות דעת מקצועית. 

אנו מזמינים אותך לקריאה נוספת על בשלות לבית הספר

תשובה: 

שאלה: 

תשובה: 

שאלה: 

הוזמנו לוועדת זכאות ואפיון (וועדת השמה). מה מצפה לנו בועדה וכיצד כדאי להתכונן?

וועדת זכאות ואפיון (או בשמה הקודם וועדת השמה) מתכנסת כדי לקבוע האם הילד זכאי ללמוד במסגרת החינוך המיוחד? וכן מהו סוג המסגרת המתאימה לו. בוועדה יושבים מספר גורמים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג הורים, נציג השפ"ח, הצוות החינוכי ולעתים פסיכולוג המסגרת. אתם ההורים מוזמנים גם כן לוועדה ולעיתים, וכתלות בגיל הילד/ה, גם הוא/היא מוזמנים גם לדבר בפני הוועדה. בדיון אתם ההורים תספרו על הילד ותביעו את דעתכם בנוגע לצרכים שלו ולמסגרת המתאימה לו. כמו כן הצוות החינוכי יציג את הילד מתוך היכרותו ופסיכולוג/ית המסגרת יציגו את ממצאי האבחון הפסיכולוגי אותו העבירו לילד/ה. לאחר סיום הדיון עם ההורים, חברי הוועדה יקבלו החלטה בנוגע לזכאות. ההחלטה תישלח להורים בדואר. חשוב לציין כי הוועדה לא מחליטה באיזו מסגרת הילד ישובץ (לשם כך קיימת וועדת שיבוץ), אלא רק קובעת את סוג הזכאות. 

אנו מזמינים אותך לקריאה נוספת על מסגרות החינוך המיוחד

 

אני מודאג מאופן ההתנהגות של בני / בתי אשר השתנתה בתקופה האחרונה, כפי שעולה מהדיווחים של הצוות החינוכי. למי אוכל לפנות?

שינויים בהתנהגות יכולים לנבוע מסיבות שונות, ואם מתעוררת דאגה או סימן שאלה כדאי לפנות ולהתייעץ עם גורם מקצועי. הכתובת הראשונה להתייעצות היא הצוות החינוכי בבית הספר, אשר מכיר את הילד ביומיום ומקרוב. הצוות החינוכי יוכל להיוועץ עם הפסיכולוג המלווה את המסגרת החינוכית, אשר במידת הצורך יפגוש אתכם ההורים. בכוחם של תקשורת פתוחה עם הצוות החינוכי (והפסיכולוג אם יש צורך) וחשיבה משותפת לקדם את ההבנה של "מה עובר על הילד" ומה מקור הקושי. כאשר התמונה  ברורה יותר, אפשר לתכנן מה עושים הלאה. יכולים להיות מענים מסוגים שונים, בהתאם למקור הקושי, למשל, תכנית פרטנית אל מול הילד (טיפול, התערבות בתוך בית הספר ועוד) או ההורים (הדרכת הורים) או תכנית קבוצתית (למשל סדנה לכיתה) על ידי הצוות החינוכי או הפסיכולוג/ית.

חשוב לציין שכל מפגש או התערבות של הפסיכולוג החינוכי עם הילד הם לאחר הסכמה ואישור של ההורים.

אנו מזמינים אותך לקריאה נוספת על המרכזים הטיפוליים והתערבויות במסגרות החינוך של השפ"ח

תשובה: 

שאלה: 

bottom of page