top of page

עבודת הפסיכולוג במסגרת החינוכית כוללת סוגים שונים של התערבויות פרטניות. בין ההתערבויות העיקריות נמנות הערכה פסיכולוגית (אבחון), טיפול, ובניית תכנית התערבות במסגרת

התערבות פרטנית במסגרות החינוך  

Recycled Paper

טיפול וייעוץ

אבחון והערכה פסיכולוגית

תכנית התערבות 

במקרה שעולה צורך בטיפול פסיכולוגי לילד או ייעוץ להורים, ייבחן על פי שיקולים מקצועיים ושיקולי המערכת האם אפשרי ומתאים לקיים טיפול ע"י פסיכולוג המסגרת בתחומי בית הספר או בתחנת השפ"ח.  אפשרות נוספת היא הפנייה לאחד מן המרכזים הטיפוליים של השירות הפסיכולוגי החינוכי.  במידה ולא ניתן לתת מענה של השירות הפסיכולוגי החינוכי, יסייע הפסיכולוג לכוון את ההורים למרכזי טיפול בקהילה.

 

כאשר ישנו צורך בהערכה פסיכולוגית, במרבית המקרים יערוך אותה פסיכולוג המסגרת בתחומי בית הספר או בתחנה האזורית.  כאשר זה לא מתאפשר יערוך אותה פסיכולוג אחר מהשפ"ח.

 

 

התערבויות פרטניות הן שם כולל למגוון של תכניות המיושמות בבית הספר או בגן על מנת לתמוך בהתפתחות וברווחה של ילדים ומתוכננות כמענה לצורך אישי של ילד בתקופה מסוימת. ילדים רבים מתקשים ללמוד ולתפקד או חווים קושי מסוג כלשהו לאורך הדרך. הסיבות לכך יכולות להיות רבות - אירוע במשפחה או בסביבה שמשפיע, או קושי רגשי, חברתי או לימודי המפריע לתפקוד שלהם.

כאשר עולים קשיים או סימני שאלה לגבי ילד במסגרת, ניתן לפנות לפסיכולוג המסגרת כדי שייקח חלק בתהליך הבירור, הייעוץ ובניית תכנית ההתערבות. תהליך הבירור יכול לכלול: תצפית, היכרות עם ההורים והבנה של נקודת המבט שלהם ושל הצוות על הקושי של הילד ועוד. 

לאחר שנברר את מקור הקושי והתמונה תהיה בהירה, נוכל לחשוב יחד על המענים המתאימים.

תכנית ההתערבות תיבנה בשותפות עם הצוות החינוכי, ותיושם לרוב על ידי הצוות החינוכי ובסיוע הפסיכולוג. לרוב יהיו אלה תכניות קצרות מועד שמטרתן לקדם שינוי ממוקד.  הפסיכולוג ילווה את הצוות החינוכי לאורך יישום התכנית. 

לעתים, מתוך חשיבה משותפת של כל הגורמים נולדים רעיונות יצירתיים המותאמים בדיוק למה שאותו ילד או ילדה זקוקים לו ומסייעים לחצות את הגשר שעליו הוא או היא עומדים כרגע.  

דוגמות לתכניות התערבות: חוזה בין מורה ובין ילד ואכיפה עקבית ויציבה שלו לאורך תקופה על מנת לקדם שינוי, תכנית אישית של מורה עם ילד במטרה לבנות קשר, התאמות של סביבת הלמידה, ועוד. 

חשוב לציין שכל התערבות פרטנית של הפסיכולוג בבית הספר היא לאחר אישור בכתב מהורי הילד. 

במידה ויתברר כי הצורך הוא בהתערבות מערכתית רחבה יותר, קיימת אפשרות לבנות התערבות מערכתית ברמת הכיתה, השכבה וכו'. 

bottom of page