top of page

השירות הפסיכולוגי חינוכי הינו שירותי עירוני וציבורי לרווחת הציבור הירושלמי אשר מטרתו למנוע תחלואה נפשית מחד ולקדם חוסן ובריאות נפשית מיטיבה מאידך. אנו פועלים  במסגרות החינוך בפרט ובקהילה ככלל, ומציעים מענים לתלמידי העיר, להוריהם ולצוותי החינוך בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בשגרה ובחירום בכלל המגזרים בעיר  

אילו שירותים אנחנו נותנים?

Ready for School

העבודה המערכתית במסגרות החינוך בעיר כוללת הערכה והתערבות במערך החינוכי שבירושלים ובמסגרות החינוך הקיימות במטרה לקדם רווחתם הנפשית וחוסן. העבודה המערכתית כוללת ליווי והדרכה צמודים לאנשי ונשות החינוך ברמה המערכתית וברמה הפרטנית; לבחון כיצד מתפקדת המערכת החינוכית, מהו אקלים המסגרת החינוכית, ההתנהגויות השונות, מערכות היחסים בין אנשי הצוות ובין הצוות לתלמידים השונים ועוד. העבודה המערכתית כוללת בנוסף התערבויות מערכתיות באמצעות הדרכה וליווי פרטני של צוותי חינוך (קונסולטציה), סדנאות והרצאות שונות לצוותי חינוך או לילדי מערכת החינוך וכן עבודה משותפת עם צוותי חינוך וצוותים רב-מקצועיים (קולבורציה)

עבודה מערכתית

העבודה הטיפולית הינה לב ליבה של עשייתנו והיא כוללת טיפול, ייעוץ והדרכה לילדים, להורים ולמשפחות העיר. אנו מעניקים מגוון רחב של טיפולים פסיכולוגיים בתוך המסגרת החינוכית ומחוצה לה, בחדרי הטיפול הנמצאים בתחנות השירות הפסיכולוגי ובמרכזי הטיפול שלנו. אתם מוזמנים לקרוא על מרכזי הטיפול השונים אשר קיימים בשפ"ח ירושלים ונותנים מענה לשלל קשיים, אתגרים ובעיות איתם מתמודדים ילדי העיר ובני משפחותיהם. המענה ניתן לכלל המגזרים ובשפות שונות לפי הצורך

עבודה טיפולית

אבחון והערכה פסיכולוגית כוללים הערכת צרכיו ההתפתחותיים והיבטים תפקודיים של הילד בתחום הרגשי, החברתי והקוגניטיבי, כמו גם הערכת תחומי חוזק וחולשה באמצעות כלים פסיכודיאגנוסטים מהימנים ותקפים.  מטרת האבחון הינה בניית תכנית התערבות מדויקת לצרכיו של הילד ליישום במסגרות החינוכית ובבית. חשוב לציין שתהליך דיאגנוסטי כשמו כן הוא. זהו תהליך שמטרתו מתן מענה לשאלות דיאדנוסטיקות שונות והוא לוקח בחשבון בין היתר את יכולותיו של הילד להענות להתערבויות השונות. הגורם המפנה להערכה ואבחון הינו המסגרת החינוכית וההפניה מתבצעת לאחר חשיבה משותפת ומעמיקה של הצוות הבינמקצועי יחד עם פסיכולוג/ית המסגרת. 

עבודה אבחונית

לקריאה
bottom of page