top of page
מרכז לטיפול משפחתי

המרכז מציע ייעוץ וטיפול משפחתי להורים ולמשפחות המתמודדות עם קשיים בתוך המשפחה. מתאים למשפחות שבהן ההורים בעלי מוטיביצה ומעוניינים לרתום את הכוחות המשפחתיים ליצירת שינוי.

אודות המרכז

משפחות שילדיהם לומדים במערכת החינוך בירושלים: בגנים, בבתי הספר ובחינוך המיוחד מהגן ועד התיכון.

אוכלוסית היעד

פסיכולוגים חינוכיים המומחים בתחום הטיפול במשפחות ובעבודה עם מערכות חינוכיות.

מי הם המטפלים?

הטיפולים מתקיימים בתחנות השירות הפסיכולוגי - חינוכי ברחבי העיר.

היכן מתקיים הטיפול?

הטיפולים מתקיימים בתחנות השירות הפסיכולוגי חינוכי ברחבי העיר בין בשעות 8.00 עד 16.00.

היכן מתקיים הטיפול?
דרכי פנייה
  • דרך הפסיכולוגים במסגרות החינוך.

  • בהיעדר פסיכולוג במסגרת החינוכית, ההפנייה תיעשה דרך יועצת בית הספר או ישירות למנהלת המרכז.

דרורלי ריינר, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. ניתן לפנות בכל שאלה למנהלת המרכז.

מנהלת המרכז
איש קשר
bottom of page