top of page
מרכז הדרכה, ייעוץ וטיפול בהורות

המרכז מציע עזרה להורים, המעוניינים לסייע לילדיהם לפתח דפוסי התמודדות אפקטיביים עם קשייהם באמצעות שינוי הדפוסים ההוריים בתהליכים קצרי טווח.  כמו כן, המרכז מזמין אנשי חינוך להתייעץ בנושאים הנוגעים להורות ולקשר אפקטיבי עם הורים, במטרה להגיע לשיתופי פעולה בין ביה“ס להורים ביחס לקשיים של הילד.

אודות המרכז

הורים שילדיהם לומדים במערכת החינוך בעיר מגן חובה ועד כיתה ט' בבתי ספר בחינוך הרגיל והמיוחד,
וצוותים חינוכיים במסגרות הללו.

אוכלוסית היעד

פסיכולוגים חינוכיים המומחים בעבודה עם הורים ועם צוותים חינוכיים.

מי הם המטפלים?

הטיפולים מתקיימים בתחנות השירות הפסיכולוגי - חינוכי ברחבי העיר.

היכן מתקיים הטיפול?

הפגישות הפרטניות עם ההורים מתקיימות בתחנות השירות הפסיכולוגי חינוכי ברחבי העיר;

התערבויות קבוצתיות וייעוץ לאנשי הצוות החינוכי מתקיימים במסגרות החינוכיות.

היכן מתקיים הטיפול?
  • הדרכה, ייעוץ וטיפול בהורות באמצעות תהליכים פרטניים וקצרי מועד במגוון סוגיות הנוגעות להתמודדות הורית.

  • סדנאות והרצאות לקבוצות הורים.

  • ייעוץ פרטני לאנשי צוות חינוכי לשם פיתוח דיאלוג מיטבי עם הורים.

  • הנחיית צוותים חינוכיים בנושאים הנוגעים להורות ולקשר אפקטיבי עם הורים.

ההתערבויות שהמרכז מציע
  • דרך הפסיכולוגים במסגרות החינוכיות, באמצעות טפסים ייעודיים המצויים בתחנות האזוריות של השירות הפסיכולוגי.

  • בהיעדר פסיכולוג במסגרת, ניתן לפנות באמצעות גורם מהצוות במסגרת החינוכית.

דרכי פנייה

חגית גרינברג, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה.

מנהלת המרכז

grhagit@jerusalem.muni.il  ||  02-6799367

איש קשר
9e573010-7e6f-493f-9998-4117050bf627.jpeg
bottom of page