top of page
marshmelo.png
הרציונל

היכולת לוויסות עצמי משפרת ומנבאת הצלחה בלימודים ובחברה. תקופת הקורונה כמו גם גורמים אחרים הוציאה ילדים רבים מוויסות וישנם קשיים רגשיים וחברתיים רבים. תכנית מרשמל״ו הינה תכנית חברתית - רגשית שמתמקדת ביכולות הוויסות, בפעולה ובחשיבה יעילה לקראת פתרון בעיות של ילדי כיתות ב׳-ד׳, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

המטרות
  • פיתוח מודעות לרגשות, למחשבות ולאופן בו ההתנהגות מושפעת מהן.

  • פיתוח מובנות והבנה כי ניתן לשלוט בתגובות הרגשיות ולנהל אותם באופן אדפטיבי.

  • לימוד כלים לוויסות רגשי ותרגול בהקשר של למידה, התנהגות ומערכות יחסים.

  • יצירת שפה משותפת בין ילדים ובהין הורים ומורים המהווים משאב חיצוני עבור הילדים, היכול לסייע בוויסות רגשי.

  • שיפור האקלים הכיתתי.

  • עשרה מפגשים מידי שבועיים בכיתות.

  • מפגש עם הורי הילדים המשתתפים בתכנית.

  • 1-2 מפגשים לצוות מורי בית הספר.

  • ליווי של מחנכת הכיתה ע״י הפסיכולוג (15 שעות)

מבנה

7000 ש״ח לכיתה ראשונה ו 5650 ש״ח לכל כיתה נוספת

עלות
bottom of page