top of page
לוגו יחד.png
הרציונל

תכנית ״יחד״ הינה תכנית חברתית רגשית במהותה, ומטרתה לבנות השפעה מגינה על תלמידי חטיבות הביניים. התכנית קיימת בחטיבות הביינים בעיר מאז - 2017. מטרת התכנית הינה הטמעת שפה שמדברת על חוסן לתוך בתי הספר. הטמעת התכניצ מתרחשת בדרכים שונות כפי שיפורט בהמשך, אך בבסיסם חיזוק גורמי החוסן בבתית הספר דרך חיזוק החיבורים האישיים בין תלמידים, השפעה על הנורות התרבותיות והחברתיות בתוך בתסי הספר, והפצת מסרים ויוזמות מקדמי בריאות נפשית מצד קבוצות השווים.

המחקרים החדשים בתחום מניעת התנהגויות סיכון מגלים את חשיבותם של חיזוק הגורמים המגנים בחייהם של המתבגרים. חיבור חברתי, שייכות, שיפור התקשורת הבין-אישית, נוכחות של מבוגרים משמעותיים בחייהם של המתבגרים, העצמת הערך העצמי ופיתוח שפה רגשית- מונעים התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים. כמו כן ידוע שצעירים מדברים עם צעירים. על כן התכנית פועלת עם בעולם העובד עם קבוצת שווים שמחוברת לתתי הקבוצות בביה״ס וליצור שיתוף פעולה הדוק בינם לבין כמה מבוגרים נבחרים בצוות.

התכנית מטיבה עם חברי קבוצות השווים אשר מרוויחים באופן מיידי הכשרה בנושא התמודדות עם קשיים ובניית חוסן נפשי, הדרכה ותמיכה לאורך כל השנה, ובנוסף תחושת משמעות ואחריות כלפי החברה בה הם חיים. היא תורמת רבות והן ברמה האישית, וכן היא תורמת לבניית החוסן הנפשי בכיתה ובשכבה כולה.

המטרות
 • הטמעת שפה שמדברת חוסן לתוך בתי הספר.

 • הגברת תחושת השייכות של התלמידים בתוך בתי הספר.

 • פיתוח וחיזוק האמון והפתיחות בין צעירים ומבוגרים.

 • חיזוק הלגיטימציה לביטוי רגשי, לביטוי של קשיים ולבקשת עזרה.

 • שימת דגש על חיזוק המשאבים וכוחות ההתמודדות של הצעירים.

 • העלאת תשומת הלב ומידת האחריות הבין-אישית, אדם כלפי חברו.

 • מאבק נגד קודים תרבותיים בעיתיים בקרב בני נוער - סטיגמות ושיפוטיות, תוקפנות, איסור הלשנה, שיימינג, להסתדר לבד ולא להעזר.

 • איתור ומניעה של תלמידים עם התנהגויות סיכון והפנייתם לקבל עזרה מתאימה.

לתוכנית יחד שלוש גרסאות:

 1. יחד עם קבוצת שגרירים

בכל כיתה המשתתפת בתכנית נבחרים כשישה שגרירים שמייצגים תתי-קבוצות חברתיות בכתה.​

השנה נפתחת ביום הכשרה לתלמידים שנבחרו להיות שגרירים ולמורים שילוו אותם במהלך השנה, במהלכו מקבלים אביזרים לתכנית כגון: לוח יחד, צמידים, תיקי יחד, סיכות, פנקסים ועטים.

 • לאחר ההכשרה, קבוצות השגרירים מתחילות להיפגש בתדירות של פעם בשבוע, בליווי של מורים שנבחרו מתוך צוות ביה״ס בזכות הכישורים הבין-אישיים הטובים שלהם, והיכולת שלהם לדבר עם התלמידים בגובה העיניים. לכל קבוצת שגרירים מורה מלווה אחד. במפגשים אלה התלמידים עוסקים בנושאים הקשורים לחוסן על פי פרוטוקול מובנה אך גמיש (חוברת מפגשים מחולקת למורים).

 • השגרירים מכוונים לצאת למשימות כיתתיות על מנת להפיץ מסרים בוני חוסן ומחזקי שיכות בשיתוף פעולה עם המחנכים.

 • המורים המלווים מקבלים הדרכה פעם בשבוע ע״י פסיכולוג.

 • באמצע השנה נערכת פעילות לשגרירים ולמורים המלווים.

   

2. ​יחד בחדר מורים

ב״יחד בחדר מורים״ אנחנו עובדים עם המחכנים של הכתות על הדרך לחזק את אותם הגורמים המגנים (שיכות, ערך עצמי, מבוגר משמעותי ושפה רגשית) אך הפעם דרך פעילויות כיתתיות. מדובר בסדנא למחנכים שמעורבת ע״י פסיכולוגים, בתדירות משתנה (פעם בשבוע או פעם בשבועיים). לאחר הסבר על הרקע התיאורטי, הסדנא מועברת באופן חוויתי ומשלבת תרגילים ודיונים- אותם אפשר להעביר בכיתה.

   3. יחד בקהילה

ניתן ליזום תוכניות שונות שמטרתן הטמעת וחיזוק הגורמים המגנים בדרכים שונות בתוך בתי הספר. עם השנים התפתחו יוזמו מגוונות על בסיס עקרונות התוכנית יחד סביב עבודה על חיזוק גורימי החוסן. סיניהם - ״יום חוסן״, השתלמויות בנושאי חוסן לצוות, עבודה קבוצתית מממוקדת בנושאי חוסן, עובדה בקהילה ועוד.

מבנה

יחד עם שגרירים - 12,000 ש״ח לבית הספר + 800 ש״ח לכל כיתה

יחד בחדר מורים - 9000 ש״ח + 300 ש״ח למורה (תמחור לשנה שלמה)

יחד בקהילה - 9000 ש״ח (ניתן לשלב עד 6 מודרכים יחד) + 1160 ש״ח לקבוצה (תמחור לשנה שלמה) משתנה לפי תת התכנית.

עלות

מצגות וסרטונים

נספחים

bottom of page