top of page
מרכז מערכתי

המרכז מציע ייעוץ, הדרכה או השתלמויות אודות תהליכים של שינוי בעקבות התפתחות וצמיחה של בתי ספר, בניית חזון, תהליכי שינוי בעקבות שינוי אוכלוסייה או מדיניות, חילופי מנהלים או צוות חינוכי, משברים הנוגעים ליחסי צוות הנהלה או ליחסי בית ספר עם הורים.

אודות המרכז

פסיכולוגים חינוכיים המומחים בתחום המערכתי.

מי הם המטפלים?

הפגישות מתקיימות בהתאם לצרכי הפונים, בתוך המערכות החינוכיות או בתחנות השירות הפסיכולוגי חינוכי.

היכן מתקיים הטיפול?
  • דרך הפסיכולוגים במסגרות החינוכיות.

  • בהיעדר פסיכולוג במסגרת החינוכית, ההפנייה תיעשה דרך יועצת בית. הספר או גורם מקצועי אחר.

  • דרך מנהלי התחנות האזוריות.

דרכי פנייה

 יעל שטיינברג, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה ופסיכולוגית קלינית.

מנהלת המרכז
איש קשר
bottom of page