top of page
מרכז "מפגש" טיפול וייעוץ למתבגרים

המרכז מציע טיפול רגשי פרטני למתבגרים, תלמידי תיכון, שחשים מצוקה, בלבול, מצבי רוח, דחייה, דאגה וכאב, המבקשים לדבר עם איש מקצוע במטרה להעמיק את ההיכרות עם עצמם ולנוע לקראת שינוי.

אודות המרכז

מתבגרים תלמידי כיתות ט‘ עד י“ב הלומדים בעיר, הורים למתבגרים, צוותי חינוך ויועצות.

אוכלוסית היעד

פסיכולוגים חינוכיים המומחים בתחום הטיפול במתבגרים ועבודה עם מערכות חינוכיות.

מי הם המטפלים?

הטיפולים מתקיימים בתחנות השירות הפסיכולוגי - חינוכי ברחבי העיר.

היכן מתקיים הטיפול?

הטיפולים מתקיימים בתחנות השירות הפסיכולוגי -חינוכי ברחבי העיר
ההתערבויות שהמרכז מציע:

  • טיפולים פרטניים בקשיים של בני נוער בגיל ההתבגרות

  • טיפולים משולבים של המתבגר והוריו

  • הדרכה להורי המתבגרים

  • היוועצות והדרכה לצוות החינוכי העובד עם המתבגרים

היכן מתקיים הטיפול?
  • יועצות בתי הספר

  • עו״ס

  • פניות של הורים

דרכי פנייה

לאה ורטהימר, פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה מוסמכת

מנהלת המרכז

Ohgella@jerusalem.muni.il  ||  02-5456649

איש קשר
bottom of page