top of page
מרכז פיתוח בדיאגנוסטיקה

מטרת המרכז לפתח את הידע והמיומנות של הפסיכולוגים בתחום הדיאגנוסטיקה. 
בשנים הקודמות מרכז הדיאגנוסטיקה, הכולל נציגים מכל התחנות האזוריות, מוביל מהפך ארצי בתחום מערכת המשכל ולקויות למידה. בשנים האחרונות המרכז עוסק בנושא העבודה עם שאלונים בתהליך האבחון, כגון שאלוני קשב, חרדה, דיכאון), והעמקה בתחום הרגשי של הנבדקים.  תוצרי העבודה של המרכז מועברים לפסיכולוגים באמצעות נציגי התחנות האזוריות וכן באמצעות סדנאות שפ"חיות וימי עיון.

אודות המרכז
  • כיצד לאתר אצל ילד בגן חובה קשיים שעלולים לפגוע ברכישת הקריאה בכיתה א' וכיצד לטפל בהם?

  • מהם הסימנים של דיסקלקוליה וכיצד ניתן להבחין בינה לבין לקויות למידה שמשפיעות על תפקוד ש

        ילד בתחום החשבון?

  • כיצד נבחין האם התנהגות הילד נובעת מקשיי קשב או מחרדה?

  • כיצד והאם נכון לאבחן בעת שיגרת חירום? 

המרכז מטפל בסוגיות כגון
אוכלוסית יעד

פסיכולוגים, לעיתים גם צוותי חינוך

רות אומן שקד, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה

מנהלת המרכז

skrot@jerualem.muni.il  ||  02-6762079

איש קשר
bottom of page