top of page

מרח״ב
מרקם רגשי חברתי בגן

הרציונל

גן הילדים הוא מגרש האימונים של החיים וזו תקופה קריטית להתפתחות הילדים. תכנית מרח״ב נועדה לבניית שפה משותפת בגן ובבית סביב זיהוי וביטוי רגשות, ויסות רגשי, שיתוף.

המטרות
  • בניית זהות עצמית אינטגרטיבית

  • הכרת הרגשות הבסיסיים

  • שיפור יכול הויסות הרגשי

  • שינוי בדפוסי חשיבה

  • שיפור יכולת פתרון הבעיות

  • עבודה בשיתוף פעולה והקשבה אמפתית

מבנה
  • מפגש הורים

  • הדרכה וייעוץ לגננת

  • שישה מפגשי סדנא שבועים לכלל ילדי הגן

  • הנחייה משותפת של הגננת והפסיכולוג

עלות

5000 ש״ח לגן

מצגות וסרטונים

נספחים

bottom of page