top of page

זמן הורות
כי הורים הם חלק מקהילת בית הספר

הרציונל

קבוצת הורים בהנחיית פסיכולוגים חינוכיים, הנותנות מענה לטווח רחב של הורים במגזרים ואוכלוסיות שונות בעיר, אשר מתמודדים עם קשיים נורמטיביים בתחומים שונים בזמן שיגרה ובתקופת הקורונה במיוחד.

המטרות
 • להנות מכוחה של קובצה ולהיות חלק ממעגל הלמידה לשתף ולחלוק דילומות וקשיים בהורות.

 • לקבל ולתת תמיכה הדדית בין ההורים ובין עצמם.

 • לברר לעצמם את העמדות והערכים שלהם בסוגיות שונות.

 • לזהות את המשאבים העומדים לרשותם בהתמודדות עם הקשיים.

 • לרכוש ידע התפתחותי רלוונטי לגיל הילדים.

 • לקבל כלים לבניית קשר ותקשורת אפקטיביים עם הילדים במצבי קונפליקט ובכלל.

מבנה
 • ארבעה מפגשים בשעות הערב.

 • שעה וחצי כל מפגש.

 • מפגש אחת לשבועיים.

 • 10-20 משתתפים.

 • בהנחיית פסיכולוגי מהשפ״ח.

עלות

3500 ש״ח לסדנא

Branding

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Storytelling

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

הגדרות תפקידים ותנאי עבודה

bottom of page