top of page

עבודה עם צוותים חינוכיים

Meeting

קונסולטציה

התערבות בחירום

סדנה קבוצתית

תלמידים רבים מבקשים להישען עליכם. גם אתם, נשות ואנשי החינוך, זכאים למקום שבו תוכלו להישען- 'מרחב בטוח' שבו ניתן לשתף, לאוורר, להתבונן על הרגשות ולארגן את המחשבות. במסגרת מפגשי הקונסולטציה (היוועצות) של הפסיכולוג החינוכי עם הצוות או מנהל בית הספר מתקיים מרחב מאשר מעין זה. זהו אחד מהחלקים המשמעותיים והמשפיעים ביותר בעבודתו של הפסיכולוג במסגרת החינוכית. כאשר מתאפשר בתוך המערכת לקיים מפגשי ייעוץ קבועים וסדירים, נוצרת עבודה תהליכית בין הפסיכולוג ובין המורה או המנהל. 'מרחב מאפשר' שבו ניתן לשתף בהתלבטויות ולהתבונן פנימה. בתוך מרחב זה המורה והפסיכולוג הופכים להיות שותפים בחקירה וחשיבה על המורה עצמו, הכיתה והתלמידים. זאת בשונה ממפגש חד פעמי סביב נושא בוער, כאשר יש רצון למצוא במהרה 'פתרונות קסם'. בתהליך קונסולטציה יכול המורה לצמוח ולקבל כלים משמעותיים לעבודתו החינוכית ולהתפתחותו האישית.

כאשר מתעורר מצב חירום, נותן הפסיכולוג החינוכי מענה ראשוני ומתמשך, בין אם זה חירום אישי או קהילתי. מצבי חירום תופסים את המערכת כולה באופן פתאומי, ובמקרים רבים שורר מצב של הצפה רגשית ובלבול. הפסיכולוג של המסגרת הוא דמות מוכרת ונגישה בסביבת בית הספר ומהווה כתובת מיידית לסיוע. הפסיכולוגים החינוכיים מתמחים בהתערבות בחירום ומגיעים עם הכשרה וכלים מקצועיים למצבים אלה. במקרה הצורך מתלווים פסיכולוגים נוספים מהשפ"ח לסיוע. הפסיכולוג לרוב מכיר היכרות מוקדמת את המערכת ודמויות רבות בתוכה, ובשיתוף הצוות ייערך מיפוי של מעגלי הפגיעה השונים מהאירוע על מנת לכוון את המענים למקומות הנדרשים. הוא גם ימשיך ללוות את המסגרת בשגרה שלאחר מכן ויוכל לעקוב אחרי תגובות מאוחרות לאירוע או צורך בהתערבות נוספת בהמשך. 

לקריאה נוספת על מצבי חירום והתערבויות בחירום.

 

מתוך העבודה המשותפת של הפסיכולוג יחד עם ההנהלה בזיהוי ואבחון הצרכים במערכת, פעמים רבות עולה צורך בעבודה קבוצתית עם צוות המורים כמליאה או עם חלקים מסוימים בצוות. במקרה כזה מתגבשת קבוצה שמנחה פסיכולוג בית הספר לעבודה במתכונת סדנאית. דוגמה לקבוצות מסוג זה: סדנה לסייעות השילוב בבית הספר, סדנה בחדר המורים בנושאים הקשורים לתחום הרגשי-חברתי, סדנאות בתחומי מניעה שונים ועוד. 

לקריאה נוספת על העבודה המערכתית ועל התערבויות מערכתיות במסגרות החינוכיות.

bottom of page