top of page

קשב

אבחון הפרעת קשב

מהי הפרעת קשב

מהי הפרעת קשב? כיצד מאבחנים אותה ומהן אפשרויות הטיפול?

"מדריך כיס" - סדר במידע הנוגע לאבחון ולטיפול בהפרעת קשב וריכוז

מדריך להורים של תלמידים בעלי הפרעות קשב

סוגי טיפולים פרטניים

התנהלות מול

מערכת החינוך

bottom of page