top of page

עבודה עם הורים במסגרות החינוך

Marble Surface

היוועצות עם הורים 

בירור צרכים

וחינוך מיוחד

תמיכה בקשר צוות-הורים

טיפול וייעוץ פסיכולוגי

כאשר עולים קשיים או סימני שאלה לגבי ילד במסגרת, פעמים רבות צוות בית הספר יחד עם ההורים מוצאים את המענה המתאים למבלי להזדקק לעזרת הפסיכולוג. במידת הצורך פונה הצוות לפסיכולוג המסגרת והוא לוקח חלק בתהליך הבירור, הייעוץ ובניית תכנית ההתערבות. תהליך הבירור יכלול תצפית, היכרות עם ההורים והבנה של נקודת המבט שלהם ושל הצוות החינוכי על הקושי של הילד ומרכיבים נוספים לפי הצורך.  

חשוב לציין שכל התערבות פסיכולוגית פרטנית בבית הספר היא לאחר אישור בכתב מהורי הילד. 

תוכלו לקרוא כאן עוד על התערבויות פרטניות בתוך מסגרת בית הספר.

במידה וישנו סימן שאלה אצל ההורים או הצוות לגבי צרכיו הלימודיים-רגשיים-חברתיים של הילד ומחשבה על צורך בשירותי החינוך המיוחד, הפסיכולוג החינוכי מעורב ומלווה את ההורים בתהליך האבחון והפנייה לוועדת הזכאות והאפיון (ועדת השמה). לעתים פסיכולוג המסגרת החינוכית הוא זה שיערוך את האבחון בעצמו ולעתים האבחון ייערך ע"י פסיכולוג או גורם מקצוע אחר בהתאם לצורך. 

לקריאה נוספת על החינוך המיוחד ועל אבחונים והערכה פסיכולוגית.

 

המשולש ילד-הורים-מורה הוא חשוב ומרכזי עבור השגשוג וההתפתחות של הילד. כאשר מתקיים קשר ואמון בין הוריו של הילד ובין המורים שלו, הוא מרגיש בטוח. לצערנו המפגש הזה שבין ההורים ובין מערכת בית הספר יכול להיות לעתים טעון ומלא מתחים באופן שמקשה על כולם לפעול יחד למען המטרה המשותפת- הילד.  

במקרה של קושי כזה, פעמים רבות נכנס הפסיכולוג החינוכי לתמונה. הוא מביא אתו את המיומנות המקצועית המאפשרת את המפגש המורכב, כך שייתן את המקום לכל הקולות. בנוסף, הוא דמות חיצונית לצוות בית הספר ולכן נמצא בעמדה שאינה מזוהה מראש עם אחד הצדדים. 

    

הפסיכולוגים החינוכיים פוגשים את ההורים גם במסגרת טיפול לילד או ייעוץ להורים (בתוך בית הספר או בתחנות השירות הפסיכולוגי).

 

תוכלו לקרוא עוד טיפול מסוגים שונים המתקיים במרכזי הטיפול של השירות הפסיכולוגי החינוכי.

bottom of page