top of page

גיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות הינו גיל בו מתרחשים שינויים רבים אצל הנער/ה בתחום הרגשי, הקוגניטיבי והגופני. שינויים אלו מהווים אתגר הן עבור הנער והן עבור סביבתו הקרובה. יחד עם זאת חשוב לזכור כי בכוחם של שינויים אלו להוות הזדמנות גדולה להתפתחות משמעותית ומרגשת, שכן גיל זה מסמן את הגשר שבין גיל הילדות לבין התפתחות העצמי והאישיות של האדם בבגרותו

חוסן בגיל ההתבגרות

חמישה גורמי חוסן אצל מתבגרים

מאפיינים של גיל ההתבגרות

ארבעה מאפיינים מרכזיים של גיל ההתבגרות

TEEN-TALK

4 הרצאות אודות גיל ההתבגרות- בקשר ובקושי, באתגר ובהזדמנות שמביא עמו גיל זה

קשר עם המתבגר

מערכת היחסים החשובה של ההורה עם המתבגר

bottom of page