top of page

עבודה מערכתית

בין מבט פרטני  ומערכתי

אדם הסובל מכאבים חוזרים בפרק כף היד מחליט לטפל בבעיה. עומדות בפניו כמה אפשרויות : הוא יכול ללכת לרופא מומחה שיבחן את המפרק, ישלח לצילומים, יאבחן את כף היד ובסוף ייתן לו טיפול מקומי, שבתקווה יקל על הכאב.  האפשרות הנוספת היא ללכת לרופא כללי, שיברר מה אורח החיים שלו, איך הוא מפעיל את כף היד ואת כלל המפרקים, האם ישנם מקומות נוספים שכואבים בגוף,  האם הוא נמצא במתח וכו'. הוא ינסה להבין מה הכאב הנקודתי מספר על המצב הכללי שלו ויפנה את הטיפול לאדם השלם, ולא נקודתית לאזור הכואב.  

הפסיכולוגיה המערכתית, בדומה לרופא הכללי, רואה במקרים נקודתיים "סימפטום" למאפיינים של המערכת. קושי של פרט אחד עשוי להצביע על מאפיינים וקשיים של המערכת. כאשר עולות בעיות או קשיים אצל ילד באופן טבעי אנו ממהרים, כמו אותו רופא מומחה, לבדוק ולחפש את הסיבות לקושי אצל הפרט באופן נקודתי ("אולי יש לו בעיות קשב?" "אולי הוא לקוי למידה?").  כאשר יש מספר ילדים עם קשיים בכיתה, העומס והקושי על המערכת הולך וגדל, מה שעלול להוביל לחיפוש אחר עוד ועוד פתרונות נקודתיים שיקלו על המצב. 

התפיסה המערכתית מניחה כי מערכת בריאה תאפשר התפתחות מיטיבה לכל מרכיביה , ילדים הורים , צוות וקהילה ולכן יש חשיבות רבה להסתכלות המערכתית, שכן טווח ההשפעה שלה הוא רחב. הגישה המערכתית מציעה להרחיב את העדשה ולשאול –  מה הקושי של הפרט מספר על המערכת הרחבה?  איזה התערבות נדרשת ברמה המערכתית על מנת להקל ולקדם את המצב?

בעבודה פסיכולוגית מערכתית, ה"לקוח" שבו מטפלים איננו הפרט, אלא המערכת. היא יכולה להיות קטנה (כיתה או גן ילדים) או רחבה יותר (אשכול גנים, בי"ס ואף שכונה או עיר). 

 

כאשר המערכת והפסיכולוג מזהים יחד סוגיה מערכתית שרוצים לטפל בה, נבנית ומיושמת התערבות מערכתית.

התפיסה המערכתית בשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) ירושלים שמה את הדגש על ראיית המסגרת החינוכית כישות דינאמית חיה הפועלת בתוך סביבה מורכבת. היא מתייחסת אליה כישות בעלת אידיאולוגיה וערכים אותם היא מעונינת לקדם אך לעיתים נתקלת בפערים בין החזון למימוש. במקרים כאלה הפסיכולוג החינוכי יכול להציע  "אבחון מערכתי"  כדי לברר את הפערים ולאפשר עבודה אפקטיבית יותר. 

השירות הפסיכולוגי החינוכי עובד עם אוכלוסיות שונות ומגוונות בעיר ירושלים, ומפתח התערבויות מערכתיות תוך רגישות והתאמה למאפיינים התרבותיים הייחודיים בכל קהילה. מעבר לעבודה המערכתית  של הפסיכולוגים החינוכיים , קיים בשפ"ח מרכז מערכתי השוקד על פיתוח והטמעה של הראיה המערכתית והוא עומד לרשות הפסיכולוגים המלווים את מסגרות החינוך סביב נושאים מערכתיים הקשורים לצמיחה והתפתחות לצד הערכה של קשיים מערכתיים.

 

 

 

עם השנים פותחו בשירות הפסיכולוגי החינוכי מגוון של התערבויות מערכתיות כמענה לסוגיות שעלו בשטח. הנה חלק מהדוגמאות להתערבויות מערכתיות שפותחו בהתאם לצרכים שזוהו במערכת: תכניות הכנה לכיתה א', תכניות מניעה ובניית חוסן (בתחום התנהגות מינית, אובדנות ,אלימות ובריונות ועוד) והגברת המודעות לתהליכים שיש להם השפעה גדולה על המסגרת החינוכית  (כמו למשל תהליכי  פרידה של מנהלים וכניסה של מנהלים חדשים). 

התערבות מערכתית

תפיסה מערכתית

דוגמאות

bottom of page