מגוון תכניות מערכתיות למסגרות החינוך ולצוותי החינוך שבירושלים

ארגז הכלים שלנו 

Super Hero Kids

שפת הכוחות

כיצד לגלות את החוזקות שבנו ולפתח סביבה חינוכית מצמיחה ומיטיבה

Mother and Daughter

מרח״ב

משפחה בקשר - מרקם רגשי וחברתי בבית ובגן (SEL)

Happy Kids

יחד

לבניית חוסן נפשי ומניעת התנהגויות סיכון בחטיבות הביניים

Happy Children

מרחב״א

תכנית הסתגלות של תלמידי כיתות א׳ לבתי ספר

תכניות השירות הפסיכולוגי-חינוכי

לליווי צוותי חינוך להכלה והשתלבות

Father Playing with Son

מר״ב הורים

ייעוצים פרטניים והדרכות להורים במרחב הבית-ספרי

Child at Psychologist

מר״ב

מענים רגשיים בבית הספר