top of page
הרציונל

גן הילדים הוא מגרש האימונים של החיים וזו תקופה קריטית להתפתחות הילדים. תכנית מרח״ב נועדה לבניית שפה משותפת בגן ובבית סביב זיהוי וביטוי רגשות, ויסות רגשי, שיתוף.

המטרות
  • בניית זהות עצמית אינטגרטיבית

  • הכרת הרגשות הבסיסיים

  • שיפור יכול הויסות הרגשי

  • שינוי בדפוסי חשיבה

  • שיפור יכולת פתרון הבעיות

  • עבודה בשיתוף פעולה והקשבה אמפתית

  • מפגש הורים

  • הדרכה וייעוץ לגננת

  • שישה מפגשי סדנא שבועים לכלל ילדי הגן

  • הנחייה משותפת של הגננת והפסיכולוג

מבנה

5000 ש״ח לגן

עלות
bottom of page